• Call Us +382 69 768 224

O Klubu

Naši ciljevi

  • unapređenje i promocija bilateralnih i posebno ekonomskih odnosa između Crne Gore i Slovenije;
  • unapređenje poslovne saradnje članova Udruženja sa poslovnim subjektima i asocijacijama u Crnoj Gori i i Sloveniji;
  • organizacija stručnih predavanja, seminara, tribina i savjetovanja iz oblasti tržišne ekonomije i njoj komplementarnih disciplina privređivanja;
  • ostvarivanje saradnje i kontakata sa institucijama i predstavnicima Crne Gore i Slovenije;
  • prezentacija i promocija uspješnih projekata, institucija i privrednih subjekata;
  • organizovanje stručnih ekskurzija u cilju povezivanja privrednih subjekata i upoznavanja tržišnog ambijenta i poslovne klime;
  • izdavanje biltena, analiza i drugih prigodnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  • saradnja sa domaćim i stranim privrednim subjektima, srodnim udruženjima i organizacijama koje imaju slična programska opredijeljenja u zemlji i inostranstvu.